languages:

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

درباره موسسه

موسسه هوافضا پارس در سال 1392 به منظور ایجاد سازمانی هماهنگ و یکپارچه جهت استفاده از تمامی ظرفیت ها و تکیه بر استعداد های داخلی برای پیشرفت فیزیکی و دستاوردی هوافضا ایران تشکیل شد. هوافضا پارس ایده ایست برگرفته از نقص های اجتناب ناپذیر بخش دولتی در زمینه هوافضا و کمبودهایی که مدیران هوافضا پارس، خود روزگاری با آن ها روبرو بودند و به خوبی آن ها را می شناسند.

موسسه هوافضا پارس (نام تجاری "پارس آیرو" )  با طرحی کاملا مهندسی شده و با اهدافی مشخص فعالیت خود را آغاز کرد، این موسسه هم اکنون دارای چهار نهاد زیر مجموعه از جمله: "مجمع علمی هوافضا پارس" (کمیسیون علمی) ، "موسسه تحقیقاتی هوافضا پارس" (مرکز R&D) ، "شرکت پارس پهپاد" و "صنایع هوافضا پارس" می باشد. که هرکدام نیاز های اساسی موسسه هوافضا پارس را تامین می کنند؛ به صورتی که وظیفه موسسه تحقیقاتی هوافضا پارس تولید علم و اجرای طرح های تحقیقاتی و وظیفه مجمع علمی، ثبت علوم و اجرا و ساخت طرح های عملیاتی می باشد.

در چشم انداز و افق سازمانی موسسه ایجاد چندین نهاد وابسته دیگر از جمله پژوهشگاه علوم هوافضا برای تحصیل پژوهشی علاقمندان در نظر گرفته شده است؛ چراکه بنا به سابقه و دستاوردهای کسب شده، پیشرفت کنونی موسسه هوافضا پارس نیز مدیون پرسنل جوان و علاقمندی است که به هوش و استعداد برتر ایرانی خود باور داشته اند.

Monthly Newsletter

Record your networks Here:

Contact Us

comments in the public website

Navid : the public website is very interesting

 

Mostafa : Explain more about the Institute

 

Hesam : Please add more scientific articles