languages:

پهپاد امداد و نجات آذر 2 ساخت صنایع هوافضا پارس امروز در فرودگاه افشید کرمان تست های پروازی خود را گذراند. مشاهد فیلم پرواز

پهپاد آذر 2

 

نظرات در سایت پارس آیرو

 نوید : سایت بسیار جالبی دارید    

 

مصطفی : درمورد موسسه بیشتر توضیح بدهید    

 

   حسام : لطفا مطالب علمی بیشتری قرار دهید

خبرنامه ماهیانه

شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

تماس با ما